Käyttöehdot

1. Yleiset käyttöehdot

Sivustoa ylläpitää Sovellin Oy, jäljempänä Sovellin. Sivustoa käyttämällä hyväksyt nämä ehdot siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Ehdot koskevat kaikkea sivuston käyttöäsi. Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys sivuston käyttämiselle.

Sovellin Oy pidättää itsellään oikeuden koska tahansa muuttaa, tehdä lisäyksiä tai poistaa materiaalia sivustolta kokonaisuudessaan tai osittain. Jos jatkat sivuston käyttöä sen jälkeen, kun muutokset on julkistettu tällä sivulla, hyväksyt siten muutokset.

2. Immateriaalioikeus

Sivustolta peräisin olevan materiaalin kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Soveltimen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuston kaikkea sisältöä suojaavat tekijänoikeutta, tavaramerkkejä, patentteja ja muita immateriaalioikeuksia koskevat lait. Sivustolla julkaistava materiaali kuuluu, jos ei muuta ilmoiteta, Soveltimelle, tai kyseisen materiaalin lisensoijalle. Verkkosivuilla näkyviä tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muita immateriaalioikeuksien suojaa osoittavia tunnuksia on kunnioitettava.

Sivustolla olevan materiaalin tai tietojen kopiointi, jäljentäminen, julkaisu, toisille sivuille lataaminen, lähetys, siirto tai jakelu ei ole sallittua ilman Soveltimen etukäteistä kirjallista suostumusta.

3. Sivustolla olevat linkit

Sovellin voi tarjota sivustollaan linkkejä ulkopuolisille tahoille kuuluville verkkosivuille. Jos käytät näitä linkkejä, poistut Soveltimen sivustolta. Sovellin ei vastaa tällaisista sivustoista eikä niiden sisältämästä materiaalista

4. Verkkosivujen saatavuus ja vastuunrajoitukset

Sivusto saattaa väliaikaisesti olla poissa käytöstä, ja Sovellin varaa oikeuden milloin hyvänsä ja mistä syystä tahansa keskeyttää sivustolla olevien palvelujen saatavuuden tai muuttaa niiden sisältöä ilman sinulle osoitettua erillistä ilmoitusta. Sovellin pidättää oikeuden myös estää sivuston käytön joiltakin osin myös rekisteröityneiltä käyttäjiltä.

Sovellin ei anna mitään takuita sivuston toiminnasta tai saatavuudesta eikä sivuston sisällön paikkansapitävyydestä. Sovellin ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuoraan sivuston tai sen sisällön käytöstä.

5. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Soveltimen www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa.

6. Tietosuojaseloste

Sovellin Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

6.1 Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Sovellin Oy (Y-tunnus 2508170-8; Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo) toimii keräämiensä asiakas- ja sidosryhmätietokantojen rekisterinpitäjänä.

6.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sovellin Oy:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen, Sovellin Oy:n nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja edelleen kehittämisen mahdollistaminen sekä lisäarvon luominen Sovellin Oy:n toiminnalle, asiakas- ja sidosryhmäyhteydenpito ja markkinointi sekä mielipide- ja markkinointitutkimus.

6.3 Säännönmukaiset tietolähteet ja käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötietokantaan keräämämme henkilötiedot ovat pääasiassa sinun Sovellin Oy:lle antamiasi tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettuja tietoja. Sovellin Oy kerää henkilötietoja suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

  • käyttäessäsi verkkosivustoamme;
  • tilatessasi Sovellin Oy:n uutiskirjeen tai muuta materiaalia;
  • jättäessäsi Sovellin Oy:lle yhteydenottopyynnön tai ollessasi Sovellin Oy:n muutoin yhteydessä;
  • vastatessasi Sovellin Oy:n asiakaskyselyihin;
  • ilmoittautuessasi ja osallistuessasi Sovellin Oy:n järjestämiin tapahtumiin; sekä

Henkilötietokanta voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

  • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yritys);
  • asiakkuuden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (kuten suosimasi yhteydenpitotapa, yhteydenpitokieli, uutiskirjeen lähetysmuoto ja -aika, sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot);
  • käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite); sekä

Antaessasi Henkilötietokantaan muita kuin itseäsi koskevia tietoja vakuutat, että sinulla on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

6.4 Henkilötietojen käsittelyn kesto

Henkilötietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin voidaan pitää tarpeellisena henkilötietojen käsittelyn määriteltyjen tarkoitusten kannalta. Sovellin määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

6.5 Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeiden avulla Sovellin parantaa verkkosivuston ja muiden palveluiden käytettävyyttä sekä käyttäjien käyttökokemusta. Evästeiden avulla laitteesi voidaan tunnistaa ja tietoa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivustojen käytöstä, laitteestasi ja IP-osoitteestasi sekä siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut.

Evästeiden lisäksi Sovellin saattaa käyttää myös muita verkkojäljitteitä (esimerkiksi pikseli-tagit, Flash-evästeet sekä läpinäkyvät GIF-kuvat) sekä verkkosivustoliikenteeseen liittyviä verkkoanalyysipalveluita (kuten Google Analytics).

Voit muuttaa käyttämäsi verkkoselaimen asetuksia niin, että saat ilmoituksen, kun evästeitä lähetetään. Lisäksi voit rajoittaa evästeiden käyttöä tai estää evästeet kokonaan. Tällöin et kuitenkaan välttämättä pääse verkkosivustolle tai pysty täysin käyttämään verkkosivustoa tai sen ominaisuuksia.

6.6 Tietojen luovutus ja siirtäminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain näissä Käyttöehdoissa kuvatuissa tilanteissa. Voimme siirtää henkilötietojasi toimeksiannostamme tietoja käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman suostumustasi, mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoa tai Sovellin katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen (esimerkiksi sinun tai jonkun toisen elintärkeä etu).

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ilman laissa määrättyä perustetta. Sovellin tai Soveltimen alihankkijat taikka yhteistyökumppanit saattavat kuitenkin käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteutuksessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella olevissa maissa tai käyttävät palveluiden toteuttamiseen tai henkilötietojen käsittelyyn EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevaa työvoimaa tai muita resursseja. Jotkut Soveltimen yhteistyökumppaneista voivat myös sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Myös tällöin tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voi olla tarpeen.

6.7 Rekisteröidyn oikeudet

Sovellin ja sen kulloisetkin yhteistyökumppanit voivat osoittaa sinulle sähköistä suoramarkkinointia, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin sekä kieltää sinulle osoitettava suoramarkkinointi.

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa sinua koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle.

Sovellin pyrkii aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva erimielisyys myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

6.8 Tietojen suojaus

Sovellin noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Sovellin pyrkii myös aina varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

Sovellin pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietojasi esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Sovellin Oy rajoittaa lisäksi henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne Soveltimen omat ja Soveltimen yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Henkilötietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Tietoturva

Sovellin käyttää luovuttamisiasi tietoja niiden toimenpiteiden toteuttamiseen, joiden yhteydessä olet tiedot antanut. Tiedot tallennetaan turvalliselle palvelimelle salatussa muodossa, ja Sovellin voi käyttää niitä helpottaakseen ja yksilöidäkseen tulevia toimenpiteitä kanssasi.

Sovellin toteuttaa kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Siitä huolimatta Sovellin ei voi taata niiden tietojen turvallisuutta, jotka annat ollessasi verkkoympäristössä. Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole koskaan täysin tietoturvallisia ja vastaat omien tietojärjestelmiesi tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

8. Virukset, tietomurrot ja muut tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset

Sivuston tahallinen väärinkäyttö kohdistamalla niihin haitta- tai tuholaisohjelmia tai muuta ilkivaltaista tai teknologisesti vahingollista materiaalia on kielletty. Sivustoon, niiden sijaintipalvelimiin tai muihin sivuston yhteydessä oleviin palvelimiin, tietokoneisiin tai tietojärjestelmiin kohdistuva luvaton tunkeutuminen tai tällaisen tunkeutumisen yrittäminen on kielletty. Palvelunestohyökkäyksen tai hajautetun palvelunestohyökkäyksen kohdistaminen sivustolle on kielletty.

Sovellin ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat seurausta hajautetuista palvelunestohyökkäyksistä, viruksista tai muista teknologisesti vahingollisista tiedostoista, jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi sivustolta, sivuston käytön seurauksena taikka niihin kytketyiltä verkkosivustoilta tapahtuvan tiedostojen lataamisen seurauksena. Sovellin pyrkii aktiivisesti estämään edellä mainitut vahingot pitämällä huolen sivuston tietoturvasta ja suojauksesta.

9. Muutosten tekeminen verkkosivuihin

Sovellin varaa oikeuden tehdä milloin tahansa ja mistä syystä tahansa muutoksia sivustoon, tietosuojaselosteeseen, menettelytapoihinsa tai näihin käyttöehtoihin. Verkkosivujen käyttäjää koskevat kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot. Tästä syystä sinun tulisi säännöllisesti tutustua ajantasaisiin käyttöehtoihin.

10. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Soveltimen verkkosivustoon liittyen, olethan yhteydessä:

Sovellin Oy
Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo
asiakaspalvelu@sovellin.com