Postituslistarekisteriseloste

Tämä on Sovellin Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.05.2018. Viimeisin muutos 23.05.2018.

Postituslistarekisteriseloste, Sovellin Oy

1. Rekisterinpitäjä

Sovellin Oy
Linnoitustie 4 A
02600 ESPOO
+358 40 510 1094
Y-tunnus: 2508170-8
asiakaspalvelu@sovellin.com

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Yhteydenotot sähköpostitse asiakaspalvelu@sovellin.com.

3. Rekisterin nimi ja tietojenkäsittelyn peruste

Sovellin Oy:n postituslistarekisteri, johon on merkitty listalle liittyneet uutiskirjeen ja blogin tilaajat. Rekisteröinnin perusteena on suostumus, jonka rekisteriin liittyvä itse antaa aktiivisesti hyväksymällä tilauksen ja liittymisen rekisteriin.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeen ja blogin toimittaminen tilaajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteriin liittyneistä:

  • Sähköpostiosoite
  • työtehtävä

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteriin liittyneen ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen luovutus ja poistaminen

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli uutiskirjeen tai blogin tilaaja esittää toiveen lopettaa tilaaminen, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä, eikä niitä säilytetä myöskään rekisterin ulkopuolisissa tietokannoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Sovellin Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Sovellin Oy, Asiakaspalvelu, Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen Sovellin Oy, Asiakaspalvelu, Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

www.sovellin.com