Yleisimmät asiakaspalvelukanavat 2024

30.1.2024 | Aiheet: Uutiset, Zendesk

Tänä päivänä asiakaspalvelun oletetaan olevan mahdollisimman saavutettavaa ja yritysten palvelevan siellä, missä heidän asiakkaansakin ovat. Vaikka perinteiset palvelukanavat, kuten sähköposti ja puhelin, säilyttävät yhä paikkansa monen asiakaspalvelun peruspilareina, on monikanavaisuus väistämättä tätä päivää.

Ehkä teidänkin yrityksenne on joutunut haastavan päätöksen eteen valitessanne asiakaspalvelullenne toimivimpia ja keskeisimpiä yhteydenottokanavia niiden alati kasvavasta valikoimasta. Samaan aikaan olette mahdollisesti joutuneet tasapainottelemaan monien muiden yritysten tapaan nousevien kustannusten, toiminnan tehostamisen ja asiakaspalvelun laadun varmistamisen välillä.

Niinpä nyt jos koskaan on hyvä hetki pysähtyä miettimään, missä kanavissa asiakkaanne odottavat saavansa asiakaspalvelua ja varmistaa, että asiakaspalvelullanne on ajantasaiset työkalut noiden kanavien tehokkaaseen hoitamiseen. Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimpiä asiakaspalvelukanavia sekä niiden keskeisiä hyötyjä ja haasteita, jotta niiden arvioiminen ja sopivien kanavien valinta olisi yrityksellesi helpompaa!

Lähtökohtana moderni asiakaspalvelujärjestelmä

Tätä nykyä monikanavaisen asiakaspalvelun hoitaminen ilman modernia asiakaspalvelujärjestelmää on lähes aina tehotonta, aikaa (ja samalla resursseja) vievää ja asiakaspalvelutiimiä turhauttavaa töiden hajautuessa useisiin eri järjestelmiin ja palveluihin. Siispä tämän artikkelin lähtökohta on, että asiakaspalvelua hoidetaan nykyaikaisella järjestelmällä.

Eikö yritykselläsi ole vielä asiakaspalvelujärjestelmää käytössä, mutta palvelette jo tai olette tunnistaneet tarpeen palvella asiakkaitanne useissa eri kanavissa? Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@sovellin.com niin kerromme aiheesta mielellämme lisää! Tarjoamaamme Zendesk-asiakaspalvelujärjestelmään pääset tutustumaan täällä.

Yleisimmät asiakaspalvelukanavat 2024

 1. Sähköposti
 2. Puhelin
 3. Yhteydenottolomakkeet
 4. Chat
 5. Itsepalveluportaali
 6. Chatbot
 7. Yhteisö
 8. Sosiaalinen media
 9. WhatsApp

Sähköposti

Nykyaikaiseen asiakaspalvelujärjestelmään liitettynä sähköposti toimii yrityksille edelleen erinomaisena ja tehokkaana kanavana tarjota laadukasta asiakaspalvelua.

Sähköposti on, ja tulee epäilemättä olemaan myös lähitulevaisuudessa lähes jokaisen asiakaspalvelun välttämätön peruspilari, jonka päälle suuri osa asiakasviestinnästä (sekä ulkoisesta, että sisäisestä) rakentuu. Sähköposti on myös suurimmalle osalle asiakkaita vielä tänäkin päivänä se tutuin ja turvallisin tapa olla yritykseen yhteydessä.

Sähköpostiosoitteita voi olla asiakaspalvelun monimuotoisuudesta riippuen yksi, tai jopa useita kymmeniä. Nykyaikaisella asiakaspalvelujärjestelmällä viestit on helppo reitittää käsiteltäväksi oikealle tiimille ja henkilölle yrityksen tarpeiden mukaan, esimerkiksi suoraan palveluosoitteen, palvelukielen, tai yritysasiakkaiden tapauksessa asiakasorganisaation perusteella. Tätä nykyä yhä useampi yritys tekee myös päätöksen olla tarjoamatta suoraa yhteydenottomahdollisuutta sähköpostitse, vaan vaatii sen sijaan asiakasta käyttämään ensin esimerkiksi määrämuotoista yhteydenottolomaketta pyyntönsä tekemiseen. Näin asiakkaalta saadaan tarvittavat tiedot heti viestin saapuessa, ja asian hoitamista voidaan jatkaa tämän jälkeen sähköpostitse.

Plussat

 • Käyttäjille tuttu kanava
 • Helppo lisätä uusia palveluosoitteita
 • Asiakaspalvelujärjestelmään liitettynä tehokas ja nopea suurienkin yhteydenottomäärien käsittelyssä

Miinukset

 • Määrämuotoisuuden puuttuminen – vaatii aina ensin asiakaspalvelijan luokittelun ja asiakkailta joudutaan monesti pyytämään olennaisia lisätietoja yhteydenottoon liittyen
 • Ilman nykyaikaista asiakaspalvelujärjestelmää sähköpostilaatikko ajautuu herkästi kaaokseen yhteydenottojen määrän kasvaessa ja vastausajat pitenevät
 • Asiakkaat saattavat laittaa samasta asiasta useita sähköposteja, mikäli eivät saa vastausta odottamassaan ajassa, joka ilman kunnollista järjestelmää kuormittaa asiakaspalvelua turhaan lisää

Puhelin

Puhelinpalvelu voi olla saumaton osa asiakaspalveluasi ja antaa asiakkaillesi mahdollisuuden henkilökohtaiseen palvelukokemukseen.

Perinteinen puhelin on edelleen useille yrityksille tärkeä palvelukanava, sillä sen avulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen reaaliaikaista tukea ja mahdollisuuden henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen asiakaspalvelijan kanssa. Asiakkaat kokevat useimmiten saavansa asiansa tehokkaasti ja nopeasti ratkaistua päästessään puhumaan ihmiselle ja hyvin organisoitu puhelinpalvelu saa tänäkin päivänä paljon kiitosta asiakkailta. Modernia asiakaspalvelujärjestelmää käyttävien yritysten on puhelutallenteiden avulla helppo jatkaa asian käsittelyä ja ohjata asia tarvittaessa uudelle käsittelijälle. Puhelut kirjautuvat automaattisesti tikettinä asiakaspalvelujärjestelmään ja löytyvät asiakkaan yhteydenottohistoriasta myöhempää tarkastelua varten.

Toimivan puhelinpalvelun tarjoaminen onnistuu nykyjärjestelmillä ketterästi ja palvelunumeroiden avaaminenkin käy nopeasti. Kaikki keskeiset asetukset, kuten numerokohtaiset tervehdykset, vastaaja- ja ääniviestit, tai takaisinsoiton pyytäminen jonosta, ovat moderneissa järjestelmissä helposti itse tehtävissä ja mukautettavissa. Monimutkaisemmissa käyttötapauksissa asiakkaiden puhelut voi reitittää suoraan oikeille asiakaspalveluryhmille tarjoamalla asiakkaalle äänivalikon, jonka perusteella he voivat valita esimerkiksi palvelukielen, tai yhteydenottonsa aiheen ennen puhelun yhdistämistä. Jos asia ei ratkea puhelun aikana, on keskustelua helppo jatkaa asiakkaan kanssa puhelutiketiltä joko soittamalla asiakkaalle takaisin, tai olemalla häneen yhteydessä muiden kanavien kautta, kuten vaikkapa sähköpostitse.

Plussat

 • Käyttäjille tuttu kanava
 • Usein tehokas tapa hoitaa asiakkaiden yhteydenottoja
 • Puhelunauhoitteen avulla puheluun voi palata jälkikäteen ja tieto puhelimitse sovituista asioista jää suoraan asiakkaan yhteydenottohistoriaan
 • Parhaimmillaan erittäin asiakasystävällinen, kun mahdollistetaan esim. takaisinsoittopyynnön jättäminen jonosta
 • Ketterä tapa tiedottaa asiakkaita esim. häiriöistä palvelussa muokkaamalla puhelintervehdystä, joka soitetaan asiakkaalle ennen puhelun yhdistämistä

Miinukset

 • Asettaa tietyt vaatimukset verkkoyhteydelle ja laitteille (kuulokkeet, mikrofoni jne.)
 • Vaatii puheluiden volyymiin suhteutettuna riittävät resurssit ollakseen tehokas
 • Asiakaspalvelu puhelimitse ei välttämättä sovi kaikille ja voi vaatia henkilöstön koulutusta
 • Puheluiden mahdollisesta nauhoittamisesta on aina muistettava kertoa asiakkaalle (joko suullisesti tai nauhoitetussa automaattitervehdyksessä)

Yhteydenottolomakkeet

Hyvin suunniteltujen yhteydenottolomakkeiden avulla nopeutat pyyntöjen käsittelyä huomattavasti ja saat asiakkaalta tarvitsemasi tiedot jo yhteydenottovaiheessa.

Useimmilla yrityksillä on jo pitkään ollut verkkosivuilleen upotettuna jonkinlainen lomake, minkä avulla asiakas voi esimerkiksi pyytää yhteydenottoa, jättää tukipyynnön, tai antaa palautetta. Lomakkeiden avulla asiakkaalta voidaan pyytää määrämuotoisesti kaikki oleelliset tiedot jo pyyntöä tehtäessä, mikä nopeuttaa huomattavasti yhteydenottojen käsittelyä. Yhteydenottolomakkeiden kasvavasta suosiosta palvelukanavana kertoo se, että yhä useammat yritykset ovat päättäneet olla tarjoamatta asiakkailleen suoraa sähköpostiosoitetta yhteydenottoja varten, vaan ohjaavat asiakkaat olemaan yhteydessä lomakkeen kautta sen sijaan.

Nykyaikaisten asiakaspalvelujärjestelmien avulla lomakkeiden rakentaminen ja muokkaaminen on aiempaa nopeampaa ja helposti oman asiakaspalvelutiimin tehtävissä. Lomakkeelle täytettyjen tietojen perusteella on rakennettavissa asiakaspalvelun työskentelyä tehostavat työnkulut, kuten vaikkapa pyynnön ohjaaminen suoraan oikealle tiimille tai tietylle asiakaspalvelijalle. Yhteydenoton aiheen tai muun annetun tiedon perusteella voidaan lähettää asiakkaalle erilainen automaattiviesti pyynnön vastaanottamisesta, jossa toimitetaan asiakkaalle olennaisia tietoja asian käsittelyä koskien. Pyynnölle voidaan myös asettaa suoraan esimerkiksi korkeampi prioriteetti sen aiheen perusteella, jotta yhteydenotto otetaan nopeammin käsittelyyn.

Plussat

 • Olennaiset tiedot pyydettävissä jo pyynnön teon yhteydessä
 • Tehostaa huomattavasti työskentelyä modernissa asiakaspalvelujärjestelmässä
 • Nykyaikaisilla järjestelmillä ei vaadi IT-osaajaa, vaan on helposti itse rakennettavissa, muokattavissa ja tehtävissä asiakasystävällisiksi muun muassa dynaamisten kenttien avulla, jolloin asiakkaalta pyydetään vain pyyntönsä kannalta olennaiset tiedot

Miinukset

 • Kriittisyyttä käytettävä lomakkeiden suunnittelussa – liian pitkät tai monimutkaiset lomakkeet eivät ole asiakasystävällisiä ja turhauttavat asiakkaita
 • Kenttien pakollisuudet mietittävä tarkkaan, sillä asiakkaat jättävät herkästi täyttämättä kentän, joka ei ole pakollinen

Chat

Chatin avulla vastaat asiakkaidesi kysymyksiin reaaliajassa ja ratkaiset heidän ongelmansa nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Chat mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun asiakaspalvelijan kanssa ja on ollut jo pitkään suosittu tapa tarjota asiakkaille nopeita vastauksia erilaisissa palveluissa, verkkosivuilla ja erityisesti verkkokaupoissa. Chat-palvelu on yleensä mielletty varsin kustannustehokkaaksi asiakaspalvelukanavaksi esimerkiksi puhelimeen verrattuna, sillä yksi asiakaspalvelija voi hoitaa useita chat-keskusteluja samanaikaisesti. Myös asiakkaan kannalta chat on usein varsin näppärä, sillä myös hän voi jatkaa keskustelun aikana tai vastausta odotellessaan muita toimiaan.

Nykyaikaisten asiakaspalvelujärjestelmien chat-työkaluissa on tätä nykyä varsin kattavat toiminnot asiakaspalvelijoiden työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi, kuten vaikkapa automaattiset reititykset, valmisvastauskokoelmat, keskeiset linkit ja liitteet yhden klikkauksen päässä, sekä asiakastyytyväisyyskyselyt. Jos asia ei ratkea chatin aikana, voi asiakaspalvelija pyytää asiakkaalta tarvittavat yhteystiedot ja jatkaa keskustelua sähköpostitse tai puhelimitse myöhemmin suoraan alkuperäiseltä yhteydenottotiketiltä. Mahdollinen keskustelutallenne helpottaa myös chatin kohdalla asian siirtämistä tarvittaessa käsittelijältä toiselle.

Plussat

 • Kustannustehokas tapa tarjota nopeita vastauksia
 • Keskustelutallenne helpottaa asian jatkokäsittelyä ja siihen palaamista
 • Tarjottavissa yleisesti tai haluttaessa vain rajatuille käyttäjäryhmille tai tietyillä sivuilla, missä asiakkaat eniten apua kaipaavat

Miinukset

 • Asiakkaat olettavat saavansa chatissa nopeita vastauksia ja turhautuvat helposti, mikäli joutuvat odottamaan
 • Vaatii henkilöstöresurssien varaamista kanavan hoitamiseen luvattuina palveluaikoina
 • Vaatii asiakaspalvelijoiden kouluttamista ja kokemuksen kertymistä, jotta useiden keskusteluiden yhtäaikainen hoitaminen onnistuu tehokkaasti

Itsepalveluportaali

Itsepalveluportaalin avulla annat asiakkaillesi mahdollisuuden löytää ratkaisuja itse 24/7 ja asiakaspalvelusi voi keskittyä haastavimpien yhteydenottojen hoitamiseen.

Nykyaikaiset itsepalveluportaalit tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden etsiä omatoimisesti tarvitsemaansa tietoa ja ratkaista ongelmansa itse ilman ylimääräistä odottelua ja asiakaspalvelijan apua. Hyvin rakennettu itsepalveluportaali palveleekin tehokkaasti sekä yritystä, että asiakasta! Kun asiakkaat saavat ratkaisutietokannan avulla joustavasti vastaukset yksinkertaisempiin kysymyksiin milloin tahansa, säästyy heiltä aikaa ja samalla asiakaspalvelijat voivat kustannustehokkaasti keskittyä monimutkaisempien yhteydenottojen hoitamiseen.

Yritysten on helppo ylläpitää ja kehittää portaalin ratkaisutietokantaa seuraamalla palvelun analytiikkaa, kuten asiakkaiden hakuja ja hakutuloksia, ja sitä ratkesiko heidän ongelmansa sen avulla. Jos jokin ratkaisu tai ohjeistus sivulta puuttuu, on asiakaspalvelijoiden helppo lisätä tai päivittää sisältöä portaaliin ilman, että asiasta tarvitsee olla erikseen yhteydessä IT-tukeen. Portaalia voi personoida ja sisältöjä rajata käyttäjäryhmien mukaan, ja halutessaan eri asiakasryhmille voi tarjota portaalin sisällä erilaisia toimintoja, kuten yhteydenottolomakkeen lisäksi esimerkiksi chatin tai mahdollisuuden soittopyynnön jättämiseen.

Plussat

 • Helppo käyttää ja tarjoaa asiakkaille nopeita vastauksia etenkin yksinkertaisempiin kysymyksiin
 • Säästää aikaa sekä asiakkaalta, että yritykseltä
 • Ketterä ylläpitää ja kehittää
 • Mahdollistaa asiakasryhmäkohtaisen personoinnin sisältöjen ja toimintojen osalta
 • Hyvin toteutettuna parantaa asiakastyytyväisyyttä, kun asiakkaat saavat itse ratkaistua ongelmansa 24/7

Miinukset

 • Sisällön kehittäminen vaatii portaalin analytiikan säännöllistä seuraamista
 • Kaikki asiakkaat eivät halua etsiä ratkaisuja itse, vaan haluavat saada palvelua ihmiseltä
 • Vajavainen ratkaisutietokanta voi johtaa huonoon käyttäjäkokemukseen
 • Vanhanaikaiset ja huonosti suojatut portaalit voivat lisätä tietoturvariskejä, joten järjestelmää valittaessa kannattaa olla tarkkana ja suosia nykyaikaisia, tietoturvallisia järjestelmiä

Chatbot

Valjasta tekoäly asiakaspalvelusi avuksi, ja tarjoa asiakkaillesi keskustelunomaisesti vastauksia ja tukea 24/7.

Chatbotit on suunniteltu mahdollistamaan simuloitujen keskustelujen käyminen asiakkaan kanssa eri alustoilla, oli se sitten verkkosivuilla, mobiilisovelluksissa, tai pikaviestintäpalveluissa. Chatbot voi vastata käyttäjän kysymyksiin, antaa tietoa, suorittaa erilaisia tehtäviä, tai tarjota tukipalveluita ilman, että asiakaspalvelijan vuorovaikutusta tarvitaan. Mikäli botti ei saa asiakkaan ongelmaa ratkaistua, voi sen avulla tarjota asiakkaalle lopuksi tavan ottaa yhteyttä asiakaspalveluun esimerkiksi chatin avulla palveluaikojen puitteissa, tai jättää yhteydenottopyyntö suoraan botin kautta.

Nykyaikaisissa asiakaspalvelujärjestelmissä on usein sisäänrakennettu botti, tai niihin voi halutessaan liittää kolmannen osapuolen työkalun. Vaikka chatbotit käyttävät tekoälyä ja koneoppimista, vaatii botin käyttöönottaminen kuitenkin resursseja ja perusteellisuutta. Ajan ja tiimisi dataan perustuvan avustuksen myötä se oppii ja kehittyy vastaamaan yhä tarkemmin asiakkaiden kysymyksiin. Parhaimmillaan botista saakin erittäin käyttäjäystävällisen, brändisi mukaisen ja haluttaessa persoonallisen, sekä aina väsymättömän asiakaspalvelutiimin jäsenen.

Plussat

 • Keskustelunomainen tapa tarjota asiakkaalle välittömiä vastauksia 24/7
 • Toteutettavissa yrityksen brändin ja äänen mukaisesti
 • Vietävissä eri alustoille
 • Voi hoitaa yksinkertaisia tehtäviä (esim. tilauksen seurantatiedot) ja säästää asiakaspalvelun aikaa
 • Kustannustehokas tapa hoitaa useita asiakaspalvelukysymyksiä samanaikaisesti, mikä tehostaa palvelua ja vähentää odotusaikoja
 • Analytiikan avulla tarjoaa arvokasta tietoa asiakkaista, heidän haasteistaan ja mieltymyksistään

Miinukset

 • Ei korvaa ihmiskontaktia etenkään herkemmissä tilanteissa
 • Rajallinen ymmärrys ja kielen tulkinta voi johtaa välillä virheellisiin vastauksiin
 • Käyttöönotto vaatii resursseja ja ylläpitäminen analytiikan säännöllistä seuraamista, sekä botin opettamista
 • Tietoturva ja yksityisyyden suoja saattavat arveluttaa asiakkaita

Yhteisö

Seuraa asiakkaidesi arvokasta keskustelua ja kokemusten ja ideoiden jakamista tuotteisiisi liittyen samalla kun parannat asiakasuskollisuutta.

Yhteisö on tavallaan luonnollinen jatkumo itsepalveluportaalille – yhteisön avulla yritys tarjoaa asiakkailleen foorumin, jolla he voivat läpinäkyvästi keskustella yrityksesi ja muiden asiakkaiden kanssa ja jakaa ideoita, vinkkejä ja neuvoja yrityksen tuotteiden tai palveluiden käyttöön liittyen.

Yhteisöalustat mahdollistavat yrityksille uusien tuotteiden, tuoteominaisuuksien ja ideoiden julkaisun ja kommenttien keräämisen ketterästi aktiiviselta käyttäjäyhteisöltä. Antamalla asiakkaille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaikutukseen, antaa yritys samalla asiakaspalvelulleen eturivin paikan keskustelun seuraamiseen, siihen osallistumiseen ja tarvittavien korjausten tai parannusten tekemiseen palautteiden ja käyttäjien havaintojen perusteella.

Plussat

 • Mahdollistaa käyttäjien välisen tiedon ja kokemusten jakamisen
 • Luo käyttäjien välille yhteisöllisyyden tuntua ja syventää asiakasuskollisuutta
 • Luonnollinen jatke itsepalveluportaalille

Miinukset

 • Sisältö vaatii useimmiten moderointia
 • Aktiivisen yhteisön rakentaminen vie aikaa ja vaatii aktiivista keskustelujen aloittamista

Sosiaalinen media

Hyvin hoidetulla sosiaalisen median asiakaspalvelulla parannat asiakastyytyväisyyttä ja vahvistat brändisi suhdetta asiakkaisiin.

Sosiaalinen media on vuosien saatossa noussut keskeiseksi asiakaspalvelukanavaksi monille yrityksille. Erityisesti nuoremmat asiakkaat käyttävät aktiivisesti sosiaalista mediaa kommunikoidakseen brändien kanssa, ja odotukset reaaliaikaisesta ja avoimesta vuorovaikutuksesta ovat kasvaneet. Chatin tapaan sosiaalinen media mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun asiakkaan kanssa tarjoten asiakaspalvelutiimille helpon tavan vastata kysymyksiin ja tarjota tukea suoraan asiakkaan suosimassa kanavassa on se sitten yrityksen Facebook seinällä, tai Instagram yksityisviestillä.

Sosiaalisen median läpinäkyvyys asettaa asiakaspalvelulle lisähaastetta – vastaamattomat viestit julkisissa kanavissa ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä ja sosiaalisella medialla onkin tätä nykyä suuri vaikutus monien yritysten maineeseen ja brändiin. Jos yrityksesi siis on läsnä sosiaalisessa mediassa, kannattaa myös panostaa asiakaspalveluun sitä kautta. Modernin asiakaspalvelujärjestelmän avulla asiakaspalvelusi hoitaa myös sosiaalisen median kanavista tulevat yhteydenotot nopeasti ja laadukkaasti samassa käyttöliittymässä muiden yhteydenottojen kanssa ilman, että heidän tarvitsee kirjautua kaikkiin palveluihin erikseen. Jos yrityksen asiakaspalvelu ei ole paikalla 24/7, voi sosiaalisen median yksityisviesteihin vastata automaattiviestillä joka kertoo asiakaspalvelun palveluajat, jotta asiakas tietää milloin hän voi odottaa vastausta.

Plussat

 • Nopea ja reaaliaikainen tapa viestiä asiakkaan kanssa
 • Parhaimmillaan avoin ja läpinäkyvä tapa kommunikoida
 • Tarjoaa asiakkaille palvelua heidän suosimassa kanavassa
 • Mahdollisuus tavoittaa laaja yleisö ja potentiaalisia asiakkaita ympäri maailman

Miinukset

 • Asiakkaat odottavat usein reaaliaikaisia vastauksia ja nopeaa reagointia
 • Julkinen altistuminen ongelmille – mahdolliset asiakaspalveluvirheet tai viivästykset ovat pahimmillaan kaikkien nähtävissä
 • Suurta määrä viestejä ja kommentteja voi olla haastavaa seurata ja hallinnoida ilman kunnollista asiakaspalvelujärjestelmää
 • Suosittujen kanavien kautta tulevien pyyntöjen volyymi voi vaatia lisäresursseja tai työnkulkujen tehostamista asiakaspalvelujärjestelmässä

WhatsApp

Tee yrityksesi kanssa viestimisestä asiakkaillesi helppoa ja palvele ketterästi asiakkaiden päivittäin käyttämässä pikaviestisovelluksessa.

Kun tekstiviestit alkavat tänä päivänä olla jo valtavirrasta hiljalleen poistuva asiakaspalvelukanava, on palvelun tarjoamisesta WhatsAppissa sen sijaan tulossa yhä suositumpaa, sillä useimmat ihmiset käyttävät tätä pikaviestisovellusta päivittäin.

WhatsApp tarjoaa yrityksille nopean ja tehokkaan tavan olla yhteydessä asiakkaisiinsa, vaikkakin palvelua käytettäessä kannattaa huomioida muutamia asioita hyvän asiakaspalvelukokemuksen takaamiseksi. WhatsAppiin voi lisätä esimerkiksi automatisoidun tervehdyksen, jossa yrityksen kannattaa ehdottomasti kertoa asiakkailleen asiakaspalvelun palveluajat, jotteivat asiakkaat odota turhaan välitöntä reagointia.

Plussat

 • Tuttu ja laajasti käytössä oleva viestintäkanava
 • Mahdollisuus hyödyntää automaattivastauksia
 • Rikas sisältö (kuvat, PDF, videot, tarrat, GIF jne.)

Miinukset

 • WhatsAppin yritystilejä koskee WhatsAppin oma 24 h -sääntö, joka rajoittaa yrityksen viestinnän asiakkaan suuntaan 24 tunnin aikaikkunaan asiakkaan viimeisimmästä viestistä
  • Ratkaistavissa kuitenkin hyvillä automaattiviesteillä, vaikka yrityksen asiakaspalvelu ei palvelisikaan joka päivä

Zendesk – monikanavaisen asiakaspalvelun pelastaja

Yllä listatut asiakaspalvelukanavat ovat tätä nykyä tuettuna miltei kaikissa moderneissa asiakaspalvelujärjestelmissä. Tiesithän kuitenkin, että Zendesk on yksi markkinoiden johtavista asiakaspalvelujärjestelmistä ja sen avulla voi tehostaa ja automatisoida monikanavaisen asiakaspalvelun työnkulkuja juuri omalle yritykselle optimaalisella tavalla?

Me Soveltimella olemme Zendeskin paikallinen kumppani ja erityisesti käyttöönottoprojektimme saavat asiakkailtamme suurta kiitosta niiden nopeuden ja tehokkuuden ansiosta. Tuellamme asiakaspalvelujärjestelmän laadukas käyttöönotto on sujuvaa ja kustannushyödyt realisoituvat nopeasti.

 • Keskeiset hyödyt tiivistettynä alle minuuttiin? Katso video täältä.
 • Haluatko tietää Zendeskistä lisää? Tutustu palveluun täällä.
 • Mitä maksaa? Hinnoittelun löydät täältä.
 • Miten otan käyttöön? Helposti, tutustu tarkemmin täällä.

Mikäli jokin aihe askarruttaa tai haluat kuulla aiheesta lisää, voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@sovellin.com.

Palaa artikkelien sivulle

Artikkelivalintasi perusteella sinua voisivat kiinnostaa myös nämä:

Koristekuva: puupalikoita
liity sähköpostilistalle

Tilaa hyödylliset vinkkimme suoraan sähköpostiin

Älä huoli, sillä mekään emme pidä roskapostista. Viestimme sinulle vain, kun meillä on olennaista kerrottavaa.


  liity sähköpostilistalle